proti - to be online   
Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci sp. p.
ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
e-mail: biuro@kaszubiak-jedrzejko.pl
tel. +48 61 824 79 43  fax. +48 61 824 79 44

KRS 0000483230
NIP 781-18-72-795  
REGON 301916476

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
65 1030 0019 0109 8530 0036 0181

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

adwokat Konrad Kaszubiak               kod QR
e-mail: konrad.kaszubiak@kaszubiak-jedrzejko.pl
 
adwokat Dominik Jędrzejko               kod QR
e-mail: dominik.jedrzejko@kaszubiak-jedrzejko.pl
Treść wiadomości
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online