proti - to be online   
Dominik Jędrzejko adwokat

partner 

Specjalizuje się w prawie konsumenckim, głównie w zakresie ochrony przedsiębiorców przed roszczeniami konsumentów oraz reprezentowania ich interesów w postępowaniach przed organami ochrony konsumentów, w tym w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed rzecznikami konsumentów oraz przed organami Inspekcji Handlowej.

Autor Blogu NieuczciwePraktykiRynkowe.pl , którego założeniem jest poruszanie ciekawych zagadnień prawnych związanych z praktycznym funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa działającego w obrocie B2C (Business-to-consumer), w szczególności zaś przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa lub sprzedaż na odległość, w których obsłudze adwokat Dominik Jędrzejko specjalizuje się branżowo.

W ramach bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych zdobył szerokie doświadczenie w prawie umów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia profesjonalnych wzorców umownych, systemów wspierania sprzedaży (polityka konsumencka, procedury reklamacyjne, regulaminy sprzedaży, ogólne warunki umowne) oraz arbitrażu gospodarczym i sporach przed sądami powszechnymi.

Ponadto zajmuje się problematyką prawa farmaceutycznego (w szczególności odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna za naruszenie przepisów prawa farmaceutycznego oraz postępowanie administracyjne przed organami inspekcji farmaceutycznej), jak również prawem medycznym, głównie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błąd lekarski oraz w ramach reżimu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, a także ochrony przed takimi roszczeniami. Występuje również jako obrońca w procesach karnych związanych z odpowiedzialnością lekarzy, aptekarzy oraz osób fizycznych odpowiedzialnych za prowadzenie apteki.

Przed założeniem Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci pracował przez ponad 8 lat w jednej z największych wielkopolskich kancelarii Sójka&Maciak (obecnie SMM Legal), gdzie świadczył pomoc prawną przede wszystkim przedsiębiorcom branży farmaceutycznej oraz budowlanej, a także sprzedaży bezpośredniej. 

Dotychczas zajmował się ochroną interesów wielu podmiotów prowadzących tzw. sprzedaż bezpośrednią lub sprzedaż na odległość; świadczył kompleksową pomoc prawną m. in. grupie  przedsiębiorstw farmaceutycznych zajmujących się importem równoległym, hurtowniom farmaceutycznym, podmiotom prowadzącym obrót detaliczny produktami leczniczymi, a także organom samorządu aptekarskiego, jak również przedsiębiorcom branży budowlanej (np. produkcja  szkła, budownictwo komunikacyjne).

Od wielu lat prowadzi również szkolenia dotyczące m.in. zagadnień korporacyjnych oraz problematyki umów o obrocie gospodarczym, jak również w zakresie prawa farmaceutycznego oraz prawa konsumenckiego.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Wykonuje zawód adwokata wpisany na listę adwokatów pod numerem 2955.

Specjalizacje:

- prawo konsumenckie

- prawo farmaceutyczne i zdrowotne

- spory sądowe

- umowy gospodarcze

- prawo karne gospodarcze

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online