proti - to be online   
Prawo korporacyjne
Istnieją różnorodne formy organizacji własnej działalności gospodarczej. Rozumiejąc Państwa potrzeby projektujemy rozwiązania korzystne, przybliżamy rozwiązania skomplikowane i rzetelnie wyjaśniamy korzyści i ryzyka płynące z dokonywanych wyborów. Bez wyśmienitej znajomości prawa handlowego, zaoferowanie usługi o najwyższym standardzie w tym zakresie nie byłoby możliwe.

 • doradztwo prawne przy wyborze optymalnej dla Klienta struktury organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności albo realizacji zamierzonej transakcji
 • pomoc prawna w procesie zakładania i rejestracji spółek, fundacji, stowarzyszeń
 • obsługa procesu likwidacji i upadłości przedsiębiorstw
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • projektowanie i obsługa procesów przekształcenia, łączenia i podziału spółek
 • prowadzenie mediacji, negocjacji i procesów sądowych w sporach między wspólnikami/akcjonariuszami a członkami organów spółek
 • przygotowywanie dokumentów wewnątrzkorporacyjnych - regulaminy, uchwały i zarządzenia zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy oraz przygotowywanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • projektowanie umów inwestycyjnych między przyszłymi i obecnymi wspólnikami/akcjonariuszami (w tym umowy opcji, drag along, tag along, prawa pierwszeństwa i pierwokupu)
 • prowadzenie procesów dotyczących odpowiedzialności kadry zarządzającej
 • projektowanie, negocjowanie i pomoc w realizacji umów powierniczych
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online