proti - to be online   
Audyt prawny (due diligence)
By zapewnić sobie komfort podjęcia rzetelnej decyzji biznesowej wielokrotnie konieczne jest dokonanie stosownej weryfikacji prawnej. Wsłuchując się w Państwa założenia prowadzimy audyty przez pryzmat zamierzonych celów, ułatwiając ich realizację i pomagając koncentrować się na Państwa właściwej działalności.

Na zlecenie naszych Klientów prowadzimy kompleksowe badania kontrahentów pod kątem bezpieczeństwa transakcji, w tym w szczególności badanie spółek obejmujące m.in.

  • audyt dokumentacji korporacyjnej spółki (m.in. statutów, aktów założycielskich, uchwał i regulaminów walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej)
  • audyt dokumentacji handlowej, zawartych umów i stosowanych wzorców umownych
  • audyt dokumentacji pracowniczej (m.in. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych, regulaminów, zarządzeń wewnętrznych)
  • analizę struktury udziałowej i powiązań kapitałowych
  • badanie stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości
  • analizę postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, których spółka jest uczestnikiem.

Dokonując analizy prawnej jesteśmy rzetelni i profesjonalni, co przejawia się m.in. w następujących aspektach:

  • dostosowujemy zabezpieczenia i proponowane rozwiązania do skali założenia biznesowego
  • nie korzystamy z gotowych i uniwersalnych schematów
  • analizujemy założenia biznesowe, przy czym nie wyolbrzymiamy teoretycznych ryzyk wyłącznie w celu przygotowania teoretycznej opinii prawnej.

Z przeprowadzonego badania przygotowujemy raport, w którym dokonujemy opisu i oceny sytuacji prawnej badanego podmiotu ze zwróceniem szczególnej uwagi na główne ryzyka i zagrożenia dla funkcjonowania przyszłego inwestora. Dodatkowo opracowujemy również koncepcje niwelacji potencjalnych zagrożeń. 
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online