proti - to be online   
Prawo umów
Napisać umowę potrafi każdy. Stworzyć bezpieczny i korzystny kontrakt, którego postanowienia nie kolidują z założeniami biznesowymi i opierają się na zrozumieniu specyfiki branży potrafią tylko nieliczni. Z przyjemnością oddajemy się do Państwa dyspozycji w tym zakresie.

  • przygotowywanie projektów umów, wzorców umownych, regulaminów
  • optymalizacja lub kreowanie procedur związanych z zawieraniem umów
  • opiniowanie umów
  • prowadzenie negocjacji
  • projektowanie instrumentów zabezpieczających wykonanie umowy
  • doradztwo i pomoc prawna w procesie realizacji umowy
  • obsługa procesu przymusowego wykonania umowyCopyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online