proti - to be online   
Prawo konsumenckie
Podmiot świadczący usługi lub prowadzący sprzedaż na rzecz konsumentów powinien mieć świadomość ograniczeń wynikających z licznych regulacji gwarantujących ochronę w obrocie B2C (Business-to-consumer). Dzięki wieloletniej praktyce pomagamy w wyborze odpowiednich rozwiązań, co pozwala optymalizować działalność i zarządzać ryzykiem.

  • wdrożenia i aktualizacja procedur związanych z nowelizacją prawa konsumenckiego 
  • audyt prawny i optymalizacja procedur i dokumentów stosowanych przez przedsiębiorcę pod kątem zabezpieczenia przed uznaniem działań przedsiębiorcy za naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w tym za nieuczciwe praktyki rynkowe
  • audyt prawny i optymalizacja stosowanych regulaminów i wzorców umownych pod kątem stosowania niedozwolonych klauzul oraz wymogów informacyjnych w stosunku do konsumentów
  • projektowanie strategii ochrony przed roszczeniami konsumentów
  • optymalizacja lub kreowanie procedur związanych z ochroną przed odstąpieniem od umów, w szczególności zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
  • opiniowanie wdrażanych metod dystrybucji oraz promocji pod kątem potencjalnego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  • przygotowywanie projektów umów, wzorców umów, procedur realizacji obowiązków informacyjnych oraz procedur rozstrzygania zgłoszeń reklamacyjnych, w sposób zabezpieczający interesy przedsiębiorcy
  • reprezentacja w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z zarzutem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  • reprezentacja w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  • reprezentacja w sporach z konsumentami, organizacjami konsumenckimi; przed organami ochrony interesów konsumentów (Rzecznik Praw Konsumentów, Inspekcja Handlowa, federacje i stowarzyszenia konsumenckie)
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online