proti - to be online   
Prawo pracy
By zaoferować kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa konieczne jest staranne przygotowanie do rozwiązywania problemów związanych z prawem pracy, w tym do konfrontacji w toku potencjalnego procesu. Oddajemy do Państwa dyspozycji budowaną wiele lat kompetencją w tej dziedzinie.

  • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych m.in. dotyczących odszkodowań, odpraw, przywrócenia do pracy, naruszenia zakazu konkurencji, dyskryminacji, mobbingu, odpowiedzialności materialnej
  • konstruowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej
  • doradztwo prawne w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
  • planowanie i obsługa procedury przejścia zakładu pracy wraz z załogą pracowniczą na nowego pracodawcę
  • audyt prawny oraz optymalizacja struktury zatrudnienia, w szczególności pod kątem procesu restrukturyzacji (np. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekształcenie spółki prawa handlowego), likwidacji oraz upadłości
  • przygotowywanie wewnętrzkorporacyjnych regulaminów, zarządzeń i instrukcji
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online