proti - to be online   
Nieruchomości
Obrót nieruchomościami  wymaga szczególnej staranności przy doborze odpowiednich rozwiązań prawnych. Wiemy, że gwarancja najwyższych standardów obsługi prawnej w tej sferze jest po prostu niezbędna.

  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących podziału i zniesienia współwłasności nieruchomości
  • prowadzenie sporów między współwłaścicielami nieruchomości
  • pomoc przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie niwelacji niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
  • prowadzenie procesów o odzyskanie utraconych nieruchomości
  • kompleksowa obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości
  • przygotowywanie umów deweloperskich, umów najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym z uwzględnieniem szczególnych regulacji w obrocie konsumenckim
  • reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym
  • badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza akt ksiąg wieczystych
 
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online