proti - to be online   
Prawo medyczne
W obliczu znacznego wzrostu świadomości prawnej pacjenta widzimy konieczność coraz częstszego sięgania po wiedzę prawną w dziedzinie prawa medycznego.  Jesteśmy gotowi służyć Państwu naszym doświadczeniem i zaangażowaniem, mając świadomość, że różnorodna problematyka medyczna wymaga praktyki i specjalizacji. 
  • opiniowanie problemów prawnych w zakresie  branży medycznej, w tym z uwzględnieniem problematyki Ustawy Refundacyjnej
  • przygotowywanie umów regulujących współpracę osób świadczących usługi medyczne  (optymalne rozwiązania prawa handlowego; porozumienia regulujące współpracę)
  • przygotowywanie umów ograniczających odpowiedzialność jednostek ochrony zdrowia pod kątem regulacji związanych z ochroną praw pacjenta oraz przepisów prawa konsumenckiego
  • tworzenie, przekształcenia i restrukturyzacja podmiotów świadczących usługi medyczne (optymalne rozwiązania prawa handlowego; porozumienia regulujące współpracę)
  • reprezentacja w procesach dotyczących odpowiedzialności lekarza i jednostki ochrony zdrowia za błąd w sztuce lekarskiej
  • reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego
  • obrona lub reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w procesach karnych związanych z zarzutem błędu lekarskiego lub naruszeń w nadzorze

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online