proti - to be online   
Upadłość i restrukturyzacja
Jedną z cech działalności biznesowej jest pewien element jej nieprzewidywalności. Jesteśmy gotowi świadczyć pomoc prawną w momentach trudnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, oferując rzetelną ocenę realnych zysków wynikających z podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.

  • reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
  • pomoc prawna w procesie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości
  • audyt możliwości przeprowadzenia postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej oraz obsługa prawna takich postępowań
  • doradztwo prawne w procesach restrukturyzacji zadłużenia
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami
  • konstruowanie porozumień restrukturyzacyjnych 
  • realna ocena możliwości skorzystania z „upadłości konsumenckiej”

Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online