proti - to be online   
Prawo farmaceutyczne
W dziedzinie prawa farmaceutycznego wychodzimy naprzeciw wymaganiom branży, która potrzebuje trudno dostępnej specjalizacji. Dajemy Państwu wiedzę i zaangażowanie, w oparciu doświadczenia w pracy dla największych podmiotów, stawiając jednocześnie na powszechną dostępność usług prawnych w tak wąskiej tematyce.
  • opiniowanie problemów prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego
  • problematyka "odwróconego łańcucha obrotu" oraz doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością w tym zakresie
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów współpracy z obsadą fachową apteki lub hurtowni farmaceutycznej; umów regulujących dystrybucję produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
  • opiniowanie planów marketingowych pod kątem ograniczeń wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego , w tym w szczególności w kontekście ustawowego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
  • opiniowanie metod dystrybucyjnych i innych założeń biznesowych (w szczególności dystrybucja poza lokalem przedsiębiorstwa oraz dystrybucja na odległość) pod kątem ograniczeń wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego, 
  • przygotowywanie oraz opiniowanie zasad funkcjonowania tzw. aptek internetowych
  • przygotowywanie regulaminów sprzedaży, z uwzględnieniem regulacji dotyczących sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych 
  • tworzenie, przekształcanie i restrukturyzacja podmiotów prowadzących apteki, hurtownie farmaceutyczne i składy konsygnacyjne produktów leczniczych (optymalne rozwiązania prawa handlowego; porozumienia regulujące współpracę)
  • ocena zakresu odpowiedzialności podmiotów działających w sektorze prawa farmaceutycznego, w tym podmiotów odpowiedzialnych za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej, organami samorządu aptekarskiego, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, sądami administracyjnymi i powszechnymi, w szczególności reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu aptekarskiego oraz obrona w procesach karnych związanych z zarzutami dotyczącymi obrotu produktami leczniczymi.
Copyright © Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci. Wszelkie prawa zastrzeżone. Biuro: ul. Winogrady 60/2, 61-658 Poznań
projekt i realizacja: proti - to be online